Monday, January 24, 2011

爱♥ 是你眼里的一首情歌

总是不经意的想起    你喜欢哼的那首歌曲
 
一样温柔低吟     依旧牵动我的心
 
 
我曾经寻寻觅觅      想在文字里寻找爱情
 
才发现最美的诗句    原来都在你眸里
 
 
爱是你眼里的一首情歌     轻扬着飘逸旋律
 
让我不知不觉的陶醉在      你缠绕的深情
 
 
爱是你眼里的一首情歌      轻拨弄我的心弦
 
让我不由自主更      
 
♥深爱着你♥
 

No comments:

Post a Comment